Montaj İşlərİ

«Unico» tikinti şirkəti hər növ montaj işlərini həyata

keçirir. Şirkətimizin bu fəaliyyət istiqamətində bu növ

işlərin həyata keçirilməsində yaxşı təcrübəsi olan yüksək

ixtisaslı mühəndislər çalışır. Bütün tikinti-montaj işləri

“istifadəyə hazır” olaraq həyata keçirilir və müasir tikinti

materiallarından və tikinti texnologiyalarından istifadə

bütün işlərin yerinə yetirilməsinə imkan verir.

Montaj işləri-bu, şirkətin əsas və prioriter istiqamətlərindən

biridir.

«Unico»nun şirkətə geniş həcmli tikinti-montaj işlərini optimal

müddətə həyata keçirmək üçün imkan verən müasir

istehsal-texniki bazası var.

Işlər ixtisaslı icraçılar tərəfindən aparılır.

«Unico» nun tikinti və montaj işləri aşağıdakılardır:

- Binaların və tikililərin sökülməsi və demontajı;

- Beton və dəmir beton konstruksiyaların tikilməsi;

- Yüngül hörgü konstruksiyalarının montajı;

- Polad konstruksiyaların quraşdırılması;

- Metal konstruksiyaların montajı;

- Taxta konstruksiyaların montajı.

«Unico» şirkəti hər çətinlikdə və hər həcmdə olan

quraşdırma və montaj işlərini icra edə bilir.

Tərəfdaşlar

Əlaqə

Unvan: Bakı şəhəri AZ1029, Nərimanov rayonu,

Ələsgər Qayıbov küçəsi, 10Q

Mobil : (+994 12) 404 13 19

E-mail: office@unico.az