“BAKI GƏMİQAYIRMA ZAVODU”

“BAKI GƏMİQAYIRMA ZAVODU”

İcra edilmiş işlər: Subpodratçı

– Gipskarton işləri
– Ştukatur və rəngsaz işi
– Asma tavanların quraşdırılması

Sifarişçi –