BAKI KONGRES MƏRKƏZİ

/ BAKI KONGRES MƏRKƏZİ
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

BAKI KONGRES MƏRKƏZİ

Sifarişçi:  “Durulum” A.Ş.

İcra edilmiş işlər:

Asma metal tavanların qurulması